Společnost dětské neurologie ČSL JEP
Společnost
dětské neurologie
ČLS JEP

Aktuálně

Archív

Raná péče – včasná intervencia – early intervention

Raná péče – včasná intervencia – early intervention

Vědecko-odborná konference k problematice rané péče o dítě se specifickými potřebami, určená jak pediatrům v primární péči, tak klinickým pediatrům, neonatologům, specialistům pracujícím s dětmi (neurologie, rehabilitace, oftalmologie, ORL apod.), sociálním pediatrům, sociálním pracovníkům, sestrám atd.... čti více