Schválená centra

Neuromuskulární centra pro dětské pacienty

NM Centrum při Klinice dětské neurologie FN Brno
fnbrno.cz/klinika-detske-neurologie/k1455

NM Centrum při Oddělení dětské neurologie FN Ostrava 
fno.cz/oddeleni-detske-neurologie

NM centrum při Oddělení dětské neurologie Thomayerovi nemocnice, Praha
ftn.cz/detska-neurologie-40

NM Centrum při Klinice dětské neurologie FN Motol Praha
http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-detske-neurologie-uk-2-lf-a-fn-motol/

Podmínky ke vzniku neuromuskulárních center

Podmínky ke vzniku neuromuskulárních center pro dětské pacienty se statutem centra společnosti dětská neurologie.