Termíny atestačních zkoušek

Jarní termín

12.6.2019 na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Podzimní termín

19.11.2019 na Klinice dětské neurologie LF MU a FN Brno, Dětská nemocnice