Kurzy a stáže

Informace o aktuálních kurzech jednotlivých pracovišť


Předatestační kurz epileptologie, poruchy spánku a zobrazovací metody v neurologii

Termín: 11. – 15. 11. 2019

Místo: posluchárna IHOK (Centrum molekulární biologie a genové terapie), pavilon „L“ v areálu Dětské nemocnice, Brno - Černopolní 9

Program bude rozesílán na samostatných pozvánkách.

Přihlášky, prosím, zasílat k rukám vedoucí Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance FN Brno, která tuto akci MZČR koordinuje, paní Aleně Šulákové, tel.: 532 232 102, sulakova.alena@fnbrno.cz