Společnost dětské neurologie ČSL JEP
Společnost
dětské neurologie
ČLS JEP

Aktuálně

Archív

Stipendia

Stipendia

pro aktivní účast na konferencích v zahraničí či na mezinárodních akcích v ČR, dále podporu pobytu (stáže) na zahraničních pracovištích a úhradu výloh spojených s pozváním vynikajícího zahraničního specialisty na přednášku v ČR.... čti více