Slovo úvodem

Vítejte na webových stránkách Společnosti dětské neurologie ČLS JEP. Smyslem těchto stránek je efektivně sloužit potřebám dětských neurologů, ale i dalším zájemcům o náš obor z řad odborné i laické veřejnosti.

Naleznete zde informace o činnosti naší společnosti, možnostech vzdělávání v dětské neurologii, kontakty na jednotlivá pracoviště i ambulantní specialisty a další užitečné odkazy.

Naším cílem je poskytovat praktické, užitečné informace jak pro lékaře, tak pro pacienty a jejich rodiny. Uvítáme proto konstruktivní podněty k podobě webových stránek i jejich obsahu. Zasílejte je na adresu sekretářky, předsedy a vědeckého sekretáře společnosti:

Renata Todtová

Tel.: 224 433 302
Fax.: 224 433 322
E-mail: renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

pavel.krsek@fnmotol.cz
pavel.krsek@post.cz

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

jana.haberlova@fnmotol.cz
jana.haberlova@gmail.com

Klinika dětské neurologie
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol