Pokyny Společnosti dětské neurologie ČLS JEP

Pokyny Společnosti dětské neurologie k diagnostice a léčbě ADHD ze dne 9.1.2013