Kontakt

předseda:
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 433 351 (300)
e-mail: pavel.krsek@fnmotol.cz
            pavel.krsek@post.cz

vědecký sekretář:
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 433 301
e-mail: jana.haberlova@fnmotol.cz