Členství

Počet členů Společnosti Dětské neurologie ČLS JEP je v současné době 160.

Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Do každé odborné společnosti – spolku lékařů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku!


 

Přihlášku do společnosti – spolku lékařů doručte na adresu:
Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel. 224 266 216, fax. 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz