Kontakt

předseda:
prim. MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie IPVZ a FTN, Praha
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
tel: 261 082 412
e-mail: klara.brozova@ftn.cz

vědecký sekretář:
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. 
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9  
625 00 Brno 25
tel: 532 234 915 
e-mail: danhofer.pavlina@fnbrno.cz