Stipendia

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem výborů Společnosti dětské neurologie ČLS JEP a Společnosti dětské neurologie, z.s. s radostí informuji o novém unikátním programu podpory vzdělávání určeném pro české dětské neurology.

Členům naší odborné společnosti nabízíme možnost žádat o finanční podporu (stipendium) pro aktivní účast na konferencích v zahraničí či na mezinárodních akcích v ČR, dále podporu pobytu (stáže) na zahraničních pracovištích a úhradu výloh spojených s pozváním vynikajícího zahraničního specialisty na přednášku v ČR.

Detailní podmínky stipendií naleznete v dokumentu "Pravidla pro žádosti o stipendia z prostředků SDN". Dále přikládáme formulář žádosti o stipendium a vzor smlouvy o poskytnutí stipendia, který budeme s příjemcem stipendia uzavírat.

Kontaktní osobou pro zasílání žádostí o stipendia bude Renata Todtová (renata.todtova@lfmotol.cuni.cz).

Věříme, že Vás tato příležitost zaujme a v důsledku povede ke zlepšení konkurenceschopnosti české dětské neurologie i kvality péče poskytované našim pacientům.

S přátelským pozdravem

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Dokumenty ke stažení: