Složení výboru SDN ČLS JEP

Počet členů společnosti: 148

 • Výbor společnosti:

  předseda:
  prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
  Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  tel: 224 433 351 (300)
  e-mail: pavel.krsek@fnmotol.cz
              pavel.krsek@post.cz

  místopředseda:

  MUDr. Klára Brožová
  Oddělení dětské neurologie IPVZ a FTN, Praha
  Vídeňská 800
  140 59 Praha 4 – Krč
  tel: 261 083 388
  e-mail: klara.brozova@ftn.cz 

  vědecký sekretář:

  MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
  Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  tel: 224 433 301
  e-mail: jana.haberlova@fnmotol.cz

  pokladník:

  MUDr. Vladimír Peřina
  Dětská neurologie, Budova Medipont
  Matice Školské 17
  370 01 České Budějovice 1
  tel: 386 356 604
  e-mail: vperina@iol.cz


  členové výboru:


  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
  Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  tel: 224 433 300
  e-mail: vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz

  prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
  Odd. dětské neurologie, FTNsP
  Vídeňská 800
  140 59 Praha 4
  tel: 261 083 349
  e-mail: jan.hadac@ftn.cz

  doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
  Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
  Černopolní 9
  625 00 Brno 25
  tel: 532 234 915
  e-mail: hoslej@fnbrno.cz

  MUDr. Petr Munzar
  Dětské oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
  tel: 466 015 409
  e-mail: petrmunzar@email.cz

  MUDr. Vilém Novák
  Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava
  17. listopadu 1790
  708 52 Ostrava - Poruba
  tel: 597 371 111
  e-mail: vilem.novak@fnspo.cz
 • Revizní komise:

  předseda:

  prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
  Kateřinská 32
  120 00 Praha 2
  tel: 224 965 562
  e-mail: snevsi@lf1.cuni.cz

  členové RK:
  prim. MUDr. Jitka Rokytová
  Neurologická klinika FN Plzeň
  alej Svobody 80
  304 60 Plzeň-Lochotín
  tel: 377 103 572
  e-mail: rokytova@fnplzen.cz

  MUDr. Petr Matek
  Dětská neurologie, Spirála, s.r.o.
  Na Šumavě 48
  466 02 Jablonec nad Nisou 2
  tel: 483 319 106
  e-mail: petr.matek@seznam.cz