Složení výboru SDN ČLS JEP

Počet členů společnosti: 148

Výbor společnosti

Předseda
prim. MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie IPVZ a FTN, Praha
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
tel: 261 083 388
e-mail: klara.brozova@ftn.cz

 

Místopředseda
prim. MUDr. Ondřej Horák
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9
625 00 Brno 25
tel: 532 234 915
e-mail: Horak.Ondrej@fnbrno cz

 

vědecký sekretář
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. 
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9  
625 00 Brno 25
tel: 532 234 915 
e-mail: danhofer.pavlina@fnbrno.cz

 

pokladník
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 371 111
e-mail: vilem.novak@fno.cz

 člen výboru

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 433 300
e-mail: vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz

 

člen výboru
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.(použít starou fotku ze stránek) 
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 433 351 (300)
pavel.krsek@fnmotol.cz
pavel.krsek@post.cz

 


člen výboru
Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 433 301
e-mail: jana.haberlova@fnmotol.cz

 

člen výboru
MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Odd. dětské neurologie, FTNsP
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
tel: 261 083 349
e-mail: jan.hadac@ftn.cz

 


člen výboru
MUDr. Petr Munzar
Dětské oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466 015 409
e-mail: petrmunzar@email.cz

Revizní komise:


předseda RK
MUDr. Martin Kudr Ph.D. 
Fakultní nemocnice Motol, Klinika dětské neurologie,
V úvalu 84,
Praha 5, 150 00
tel: 224 433 358
e-mail: martin.kudr@lfmotol.cuni.cz

 

člen RK
prim. MUDr. Jitka Rokytová MBA
Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,
Alej svobody 923/80,
300 00 
tel: 377 103 401
e-mail: ROKYTOVA@fnplzen.cz 

 

 


člen RK
MUDr. Petr Matek
Dětská neurologie, Spirála, s.r.o.
Na Šumavě 48
466 02 Jablonec nad Nisou 2
tel: 483 319 106
e-mail: petr.matek@seznam.cz