Akreditační komise

Složení Akreditační komise

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Místopředsedkyně

MUDr. Klára Brožová 

Členové

MUDr. Vlastimil Hřeben

MUDr. Marta Neklanová

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, CSc.

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

MUDr. Stanislav Severa

MUDr. Ilona Součková

MUDr. Jan Staněk