1. ročník sympozia "Motolský den dětské neurologie"

1. ročník sympozia

Vážení kolegové,

zveme Vás na první ročník sympozia "Motolský den dětské neurologie". Hlavním cílem akce je představit hlavní léčebně-preventivní programy a centra Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a informovat tak o péči, které toto pracoviště aktuálně nabízí. Věříme, že to bude současně příležitost k příjemnému neformálnímu setkání.

Program akce

Přihlášení je možné na této stránce.

Těšíme se na Vaší účast!

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
prim. MUDr. Věra Sebroňová