50. česko-slovenské dny dětské neurologie v Ostravě

50. česko-slovenské dny dětské neurologie v Ostravě

Společnost dětské neurologie ČLS JEP, Slovenská neurologická společnost - sekce dětské neurologie J. E. Purkyně a Oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava si Vás dovolují pozvat na 50. česko-slovenské dny dětské neurologie v Ostravě, které se uskuteční ve dnech 12. - 13.5. 2016 v Imperial Hotel Ostrava. 

Hlavní témata:

  • Klasifikace epileptických záchvatů a syndromů
  • Zánětlivá a demyelinizační onemocnění CNS
  • Spánek a dítě
  • Neuroonkologie dětského věku
  • Neuromuskulární onemocnění – nové trendy v diagnostice a léčbě
  • Varia

Pozvánku ve formátu PDF můžete stáhnout zde