57. Česko-slovenské dny dětské neurologie

57. Česko-slovenské dny dětské neurologie

Odkaz na akci: https://mhconsulting.cz/kongres/213-57-cesko-slovenske-dny-detske-neurologie-29-31-kvetna-2024/obecne-informace

 

Vážené kolegyně a kolegové,

po osmi letech opět organizujeme Česko-slovenské dny dětské neurologie. Od roku 2016, kdy jsme se takto v Ostravě sešli naposledy, se mnohé změnilo: Je potěšující, že se za tuto dobu významně posunula samotná dětská neurologie. Například poznatky vycházející z genetiky významně ovlivňují léčbu něktdrých neuromuskulárních chorob, genetických epilepsií, neuroonkologických a dalších onemocnění. Zaznamenali jsme řadu nových poznatků v oblasti autoimunt.

Za 8 let od posledního ostravského sjezdu se také významně a vesměs k lepšímu změnila Ostrava. Elegantní nábřeží řeky Ostravice se dvěma novými fakultami Ostravské univerzity jsou toho důkazem. Přestože je Ostrava město průmyslové, je také dosti zelená. Důkazem toho je pohled z vyhlídkové věže funkcionalistického skvostu města - Nové radnice na Prokešově náměstí. Úchvatné jsou také monumentální průmyslové památky v Dolní oblasti Vítkovic. Těšíme se, že budeme moci účastníkům předvést alespoň část ze zajímavého koloritu našeho města.

V neposlední řadě jsme se posunuli i my, dětští neurologové, samozřejmě k lepšímu. Těšíme se na odborný program a a také že si budeme moci spolu neformálně popovídat. Součástí programu bude i mezinárodní sekce s vystoupením prof. Barbary Plecko z rakouského Grazu. Týmová spolupráce je základem úspěchu i v dětské neurologii.

 

Těšíme se na Vás

prim. MUDr. Hana Medřická, MBA a MUDr. Vilém Novák, Ph.D.
organizátoři kongresu

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.