DĚTSKÁ NEUROLOGIE JE ZÁKLADNÍM OBOREM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

DĚTSKÁ NEUROLOGIE JE ZÁKLADNÍM OBOREM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. Oficiální informace Ministerstva zdravotnictví ČR o opětovném zařazení dětské neurologie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů: Více informací najdete pod odkazem: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-v-souvislosti-s-vydanim-novely-vyhlasky-c185/2009-sb-vyhlaska-c8_8722_936_3.html
 
2. Vzdělávací program základního oboru dětská neurologie je možné dohledat zde
strany věstníku 57-83 - strany jsou ke stažení zde [PDF].
 
Celé znění Věstníku 2015 je možné stáhnout zde [PDF].