Doporučení pro očkování neurologicky nemocných dětí

Doporučení pro očkování neurologicky nemocných dětí

Vážení kolegové,

čtyři odborné společnosti (Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Společnost dětské neurologie ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR) přijaly jednotné celostátní doporučení pro očkování neurologicky nemocných dětí. Doporučujeme tento dokument Vaší pozornosti.

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Předseda Společnosti dětské neurologie ČLS JEP 

Informace