Epileptogenetický seminář

Epileptogenetický seminář

Téma: Genetické příčiny epilepsií a epileptických encefalopatií: současné možnosti vyšetření

Datum: 25. září 2018 od 9.30

Místo: malá levá posluchárna 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pozvánka

Program