Jubilejní 50. Dny dětské neurologie

Jubilejní 50. Dny dětské neurologie

Jubilejní 50. Dny dětské neurologie jsou za námi. Uskutečnily se v příjemném prostředí hotelu Imperial, přímo v centru Ostravy. Věříme, že je nejen názorem organizátorů a členů výboru společnosti, že byly velmi úspěšným podnikem.
Lze jen těžko posoudit, která část odborného programu (epileptologie včetně videosekce, spánková medicína, neuroonkologie, neuromuskulární či neurometabolická onemocnění, zánětlivá onemocnění, DMO a spasticita) přitáhla větší pozornost a podnítila zajímavější diskuze. Z vnějšího pohledu měly hojnou účast všechna sympozia, dokonce i varia na konci kongresu v pátek odpoledne.
Nelze opominout úspěšnou sesterskou sekci, jejíž zařazení bylo skvělým nápadem s aktivním zapojením sestřiček.

V číslech: 50. Dny dětské neurologie přitáhly téměř 200 účastníků, kteří měli příležitost vyslechnout téměř 90 odborných sdělení. To je myslím skvělá zpráva o životaschopnosti oboru dětská neurologie!
Vyjma odborného programu byl prostor pro bezpočet osobních setkání, zejména v rámci perfektně připraveného společenského programu.
Účastníci kongresu také vybrali logo Společnosti dětské neurologie (viz samostatná aktualita).
Organizátorům MUDr. Haně Medřické a MUDr. Vilémovi Novákovi patří velký dík.

Příští rok se na 51. Dnech dětské neurologie setkáme v Plzni. Budeme se těšit!