Konference PREVON - 22.-23.září, Praha

Konference PREVON - 22.-23.září, Praha

Konference preventivních programů pořádaná Národním screeningovým centrem.
Na konferenci bude mimo jiné prezentován i nový pilotní projekt screeningu SMA u novorozenců.

Odkaz na stránky konference: https://prevon.uzis.cz/