Kontakt na sekretářku Společnosti dětské neurologie

Kontakt na sekretářku Společnosti dětské neurologie

Renata Todtová

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Tel.:  224 433 302
Fax.: 224 433 322

E-mail: renata.todtova@lfmotol.cuni.cz