Nabídka seminářů a kurzů

Nabídka seminářů a kurzů

Přehled seminářů a kurzů pořádaných 2. LF UK společně s FN Motol a 1. LF UK společně s VFN. 

Více info zde.