Nová učebnice "Základy dětské neurologie"

Nová učebnice

Upozornění na novou učebnici Základy dětské neurologie. Pavel Kršek, Alena Zumrová et al.

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=8r5mr7ukk6srlc3ad7jh6jbmrn&module=katalog&page%5Bbook%5D=5935