Nové logo Společnosti dětské neurologie

Nové logo Společnosti dětské neurologie

Společnost dětské neurologie má své oficiální logo. O jeho výběru rozhodli v demokratickém hlasování členové společnosti, kteří se zúčastnili 50. Dnů dětské neurologie v Ostravě.

Vybírali jsme z více návrhů, zvítězil ten od MUDr. Petra Munzara, kterému tímto blahopřejeme a děkujeme!

Logo je tímto k dispozici členům naší odborné společnosti pro účel aktivit, které budou Společnost dětské neurologie navenek representovat.