Ohlédnutí za 52. Dny dětské neurologie ve Starém Smokovci

Ohlédnutí za 52. Dny dětské neurologie ve Starém Smokovci

52. slovensko-české dni detskej neurológie a XXVIII. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 31.5.- 2.6.2018. Starý Smokovec.

V dňoch 31. Máj až 2. Jún 2018 sme v Starom Smokovci organizovali spoločne 2 tradičné vzdelávacie aktivity a to Slovensko-český kongres detskej neurológie a Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, usporiadateľom bola Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a Národný ústav detských chorôb v Bratislave (NÚDCH), predsedníčky organizačného výboru boli MUDr. Katarína Okáľová, PhD. a MUDr. Miriam Kolníková, PhD pod záštitou riaditeľov  nemocníc: MUDr. Miloslava Hanulu, PhD. z DFNsP Banská Bystrica,  Doc. MUDr. Ladiskava Kuželu, CSc z NÚDCH Bratislava a dekana LF UK Bratislava Doc. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. Organizáciu kongresu zvládla  bezchybne firma Solen.

Hlavnými témami akcie boli (1) akútne stavy v detskej neurológii, (2) nervovosvalové ochorenia, (3) inovatívne liečebné postupy v detskej neurológii a (4)záchvatové ochorenia.

Kongresu sa zúčastnilo 143 účastníkov a za 2,5 dňa odznelo 63 prednášok.

V úvodnom slove nás predseda Českej spoločnosti detskej neurológie profesor Pavel Kršek informoval o stave detskej neurológie u nás a v Európe, poukázal na nedostatok detských neurológov tak v ČR ako aj v SR.

V bloku venovanom akútnym stavom časť I. odzneli prednášky na tému akútnych záchvatových ochorení a v časť II. bola venovaná prevažne akútnym cievnym mozgovým príhodám v detskom veku z pohľadu neurológov resp. radiológov ako aj neurointenzívnej starostlivosti z pohľadu intenzívnej medicíny.

Nasledovalo minisympózium venované Dravetovej syndrómu a predstavená bola aj publikácia doktora Ramosa Riveru - Epileptické encefalopatie. V poobednom programe prvého dňa sa pokračovalo prednáškami venovanými epilepsii. Záverečný blok bol o výžive detí s neurologickým ochorením a súčasnému postaveniu ketogénnej diéty v epileptológii.

Druhý deň bol venovaný prevažne nervovosvalovým ochoreniam a inovatívnym liečebným postupom v detskej neurológii, záver odborného programu doplnili varia. Je pre nás veľkou udalosťou plánovaná liečba pre spinálnu muskulárnu atrofiu (SMA) novým liečebný prípravkom nusinersen. Tiež bola navrhnutá komplexná starostlivosť pre deti s SMA a centrá starostlivosti.

Veríme, že program naplnil očakávania poslucháčov.

Budúcoročný Kongres českej a slovenskej detskej neurológie sa bude konať v Brne vo zvyčajnom májovom termíne.

Postgraduálne dni detskej neurológie sa budú konať v tradičnom marcovom termíne v Bratislave.

MUDr. Katarína Okáľová, PhD

Fotogalerie