Otevření nového lůžkového oddělení dětské rehabilitace ve FN Motol

Otevření nového lůžkového oddělení dětské rehabilitace ve FN Motol

Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás informovali o nové možnosti komplexní rehabilitace dětských pacientů.

15.5.2019 bylo v rámci Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol otevřeno samostatné lůžkové oddělení dětské rehabilitace. Jedná se o zatím jediné takové oddělení v ČR.

Cílem je jak využití rehabilitačního potenciálu u dětí časně po úrazech či závažnějších operacích, tak i léčba pacientů s chronickým onemocněním ke zvážení dalších možností terapie, ale i diagnostiky a to i v rámci superkonsiliárních vyšetření.  

Pracoviště bude sloužit i k výuce studentů medicíny, fyzioterapie a ergoterapie.