Pozvánka kurz epileptologie, spánkové medicíny a neuroradiologie pro dětské neurology

Pozvánka kurz epileptologie, spánkové medicíny a neuroradiologie pro dětské neurology

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na kurz epileptologie, spánkové medicíny a neuroradiologie pro dětské neurology, který se bude ve FN Motol konat v termínu 11-15.11.2019

Předatestační kurzy jsou v rámci Projektu podpory vzdělávání v dětské neurologii systematicky organizovány od r. 2018. Proběhly již kurzy vývojové a novorozenecké neurologie (ve FTN a FN Ostrava) a kurzy neurometabolických a nervosvalových onemocnění (ve FNM a FN Brno). I další obdobné vzdělávací akce budou paralelně probíhat na českých a moravských pracovištích. 

Jelikož kolegů zařazených do Projektu (kteří mají kurzy hrazené z Evropských strukturálních fondů) není mnoho, nabízíme účast na kurzu i dalším zájemcům z řad dětských neurologů. Kurz je primárně určen pro kolegy v předatestačním vzdělávání, je však otevřen i pro zájemce s již ukončenou specializací. K účasti se lze hlásit na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK - zasíláme následující odkaz:

http://kolweb.lf2.cuni.cz/Specializacni/spkurzy.php

Podrobný program naleznete v příloze. Maximální kapacita kurzu je 50 účastníků. Věříme, že Vás tato vzdělávací akce může zaujmout.

S přátelským pozdravem

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Předseda Společnosti dětské neurologie ČLS JEP

Program ke stažení zde.