Profesorka Soňa Nevšímalová obdrží nejvyšší ocenění ČLS JEP

Profesorka Soňa Nevšímalová obdrží nejvyšší ocenění ČLS JEP

S velkou radostí informujeme, že prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. byla zvolena nositelkou Ceny J. E. Purkyně za rok 2016. Jedná se o nejvyšší ocenění, které Česká lékařská společnost J. E. Purkyně uděluje zpravidla jen jednomu lékaři ročně na základě návrhu odborné společnosti. Prof. Nevšímalová je prvním dětským neurologem, kterému bylo toto ocenění celoživotního přínosu české medicíně uděleno.
Slavnostní předání ceny se uskuteční na zámku v Libochovicích, rodišti J. E. Purkyně, ve středu 8. června 2016.

Paní profesorce srdečně blahopřejeme!