Program specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie: výzva k předkládání žádostí

Program specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie: výzva k předkládání žádostí

Ke dni 22.4.2021 byla vyhlášená Výzva k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II., do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie. Termín zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 6. května 2021, termín ukončení příjmu žádostí je určen na 31. října 2021.

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která částečně pokryje náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců, dojde totiž k refundaci mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity. Způsobilost výdajů je možná zpětně již od 1. ledna 2021, nejdéle však do 31. srpna 2022.

Dotací je možné podpořit lékaře s ukončeným i neukončeným základním pediatrickým nebo neurologickým kmenem, kteří  jsou zařazení do programu oboru dětské neurologie.

Bližší informace a konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a její příloze, Metodice Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II., které jsou k dispozici ke stažení zde Výzva k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

V případě dotazů či konzultací se prosím obracejte na Mgr. Janu Koktánovou, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje MZČR, tel.: +420 224 972 436, e-mail: jana.koktanova@mzcr.czwww.mzcr.cz