Slavnostní předání Ceny J. E. Purkyně profesorce Nevšímalové

Slavnostní předání Ceny J. E. Purkyně profesorce Nevšímalové

Dne 8. 6. 2016 bylo prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc. jako první dětské neuroložce v historii uděleno nejvyšší ocenění České lékařské společnosti, Cena J. E. Purkyně. Přinášíme fotografie ze slavnostního ceremoniálu i odkazy na prezentace vyzvaných řečníků, které zde zazněly.

Paní profesorce znovu blahopřejeme!

Prezentace [PDF]

Komárek - Profesorka Nevšímalová a dětská neurologie
Kršek - Kam kráčíš dětská neurologie
Šonka - Profesorka Nevšímalová a spánková medicína
Příhodová - Kam kráčíš spánková medicíno