Společné doporučení Výboru Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti a Společnosti dětská neurologie ČLS JEP pro léčbu SMA v době COVID -19 pandemie

Společné doporučení Výboru Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti a Společnosti dětská neurologie ČLS JEP pro léčbu SMA v době COVID -19 pandemie

Doporučení v dokumentu [PDF]