UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST FINANCOVÁNÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V DĚTSKÉ NEUROLOGII

UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST FINANCOVÁNÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V DĚTSKÉ NEUROLOGII

Vážení členové Společnosti dětské neurologie,

dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou příležitost financování vzdělávání v našem oboru. Podařilo se vyjednat zahrnutí dětské neurologie do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR financovaného z prostředků Evropských strukturálních fondů. 

Nabídka se týká lékařů s ukončeným kmenem z pediatrie nebo neurologie, kteří mají zájem o zařazení do oboru dětské neurologie. Z uvedených prostředků bude možné prakticky kompletně uhradit náklady na předatestační přípravu! Detaily viz přiložený dokument, který bude rozeslán všem ředitelům nemocnic v ČR. Současně chceme informovat i primáře neurologických a pediatrických pracovišť.

Nyní probíhá příprava projektu a jeho zahájení je plánované na podzim 2016 nebo na začátek roku 2017. Předběžně máme přislíbené opakování projektu za cca 2 roky - pro lékaře, kteří nyní nesplňují podmínky k zařazení. 

Pokud máte ve svém okolí možné zájemce o tento projekt, pošlete nám na ně kontakt nejpozději do 3.června. Podle zájmu pak určíme počet míst v projektu. 

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
pavel.krsek@fnmotol.cz

MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie IPVZ a FTN Krč
klara.brozova@ftn.cz

Renata Todtová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Informace ke stažení zde. [DOC]