Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise SDN ČLS JEP

Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise SDN ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové Společnosti dětské neurologie ČLS JEP,

Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (SDN) rozhodl na svém jednání dne 17. 4. 2023 o konání voleb výboru a revizní komise SDN pro období 2024–2027. V souladu se stanovami a volebním řádem ČLS JEP byla zvolena elektronická volba.

Za členy volební komise byli zvoleni: 
MUDr. Miroslav Mamiňák - předseda
MUDr. Katarína Krenická
MUDr. Katarína Kocúreková

Člen volební komise nebude kandidovat do volených funkcí.

Elektronické volby budou probíhat v termínu od 13.11. do 24.11.2023. Samotným volbám předchází tvorba kandidátní listiny/návrh kandidatur.

 

Návrhy kandidatur 
Každý řádný člen SDN může navrhnout do výboru či revizní komise kohokoliv z členů SND (včetně sebe). Návrhy kandidatur probíhají od 16. 10. 2023 do 27. 10. 2023.

Návrhy kandidatur lze posílat emailem do 27. 10. 2023 na sekretariat@czech-neuro.cz a v kopii na předsedu volební komise mirek.maminak@gmail.com.  Navrhování kandidátů není anonymní.  Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit. Souhlas navržených kandidátů ověří volební komise. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém bude pracovat.

Po uplynutí termínu pro zasílání návrhu kandidátů bude příjem kandidatur uzavřen a vznikne kandidátní listina zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní komisi. Kandidátní listiny budou zveřejněny na webových stránkách SDN. Kandidáti tak mohou provést kontrolu údajů a vzájemně komunikovat v rámci volební kampaně.

 

Volba kandidátů
Samotná volba kandidátů bude probíhat elektronicky prostřednictvím volebního systému Election Runner v období od 13. 11. 2023 10:00 do 24. 11. 2023 10:00 a bude oddělená zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní komisi.  Z kandidátní listy pro výbor lze volit maximálně 9 kandidátů. Z kandidátní listiny pro revizní komisi lze volit maximálně 3 kandidáty.

 

Složení výboru
Členy výboru a revizní komise se stanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.  Výbor společnosti bude mít 9 zástupců a revizní komise 3 zástupce. Při rovnosti hlasů rozhodne volební komise losem. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách SDN.

 

Stížnost
Stížnosti na průběh voleb lez podávat písemně doporučeným dopisem (nikoliv emailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise:

Volební komise – Volby do výboru a revizní komise SDN ČLS JEP
Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Na první schůzi nového výboru a revizní komise si výbor zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka. Členové revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na sekretariat@czech-neuro.cz či telefonicky na +420 720 967 147.

Sledujte prosím své mailové adresy s dalšími informacemi o volbách.

 

S přátelským pozdravem

Volební komise
MUDr. Miroslav Mamiňák - předseda
MUDr. Katarína Krenická
MUDr. Katarína Kocúreková