Výsledky voleb do výboru a revizní komise SDN ČLS JEP

Výsledky voleb do výboru a revizní komise SDN ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové Společnosti dětské neurologie ČLS JEP,

v období od 13.11.2023 do 24.11.2023 probíhaly elektronické volby do výboru a revizní
komise SDN ČLS JEP. Volební účast byla 53 %. Výbor společnosti bude mít 9 zástupců a
revizní komise 3 zástupce. 

 

Nově zvolený výbor – pořadí dle počtu hlasů, které jsou uvedeny v závorce

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (75)
doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. (64)
prim. MUDr. Klára Brožová (62)
prim. MUDr. Ondřej Horák (56)
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (54)
MUDr. Vilém Novák, Ph.D. (52)
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. (51)
MUDr. Bc. Petr Munzar (44)
MUDr. Jan Hadač, Ph.D. (43)

Další pořadí nezvolených kandidátů do výboru

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (42)
prim. MUDr. Hana Medřická, MBA (38)
MUDr. Marta Sauerová (28)
MUDr. Aleš Reif (27)
MUDr. Ilona Součková (21)
MUDr. Lenka Juříková (13)

Nově zvolená revizní komise – pořadí dle počtu hlasů, které jsou uvedeny v závorce

MUDr. Martin Kudr, Ph.D. (46)
MUDr. Petr Matek (40)
prim. MUDr. Jitka Rokytová, MBA (20)

Další pořadí nezvolených kandidátů do revizní komise

prim. MUDr. Ondřej Horák (23) – preferuje práci ve výboru
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. (22) – preferuje práci ve výboru
doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. (22) – preferuje práci ve výboru
MUDr. Bc. Petr Munzar (20) – preferuje práci ve výboru
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (17)
MUDr. Marta Sauerová (15)
MUDr. Aleš Reif (14)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (13)
prim. MUDr. Hana Medřická, MBA (10)
MUDr. Ilona Součková (7)

Jakékoliv dotazy či námitky proti průběhu voleb nám prosím pošlete do 4. 1. 2024 na email sekretariátu sekretariat@czech-neuro.cz

Volební komise

MUDr. Miroslav Mamiňák - předseda
MUDr. Katarína Krenická
MUDr. Katarína Kocúreková

4. prosince 2023

PDF: Výsledky voleb do výboru a revizní komise SDN