Významná pocta dětské neurologii a stříbrná medaile pro profesorku Sonu Nevšímalovou

Významná pocta dětské neurologii a stříbrná medaile pro profesorku Sonu Nevšímalovou

Ve Vlasteneckém sále Karolina se 20. 9. 2022 pod záštitou MUDr. Romana Krause, předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR a předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně konalo slavnostní předání cen za nejlepší knižní publikace a vědecké práce za rok 2021.

Cenu za druhou nejlepší odbornou publikaci získala kniha Dětská neurologie autorů S. Nevšímalové, V. Komárka, J. Hadače, P. Krška a kol..

V laudačním projevu profesor Karel Šonka ocenil obdivuhodný rozvoj české dětské neurologie jako samostatného oboru a zdůraznil, že kniha obsahuje nepřeberné množství převratných informací o současné diagnostice i léčbě neurologických onemocnění u dětí. V děkovné řeči profesorka Nevšímalová zmínila přínos dr L. Houdka, editora nakladatelství Galén  a profesor Komárek vyzdvihl mimořádnou zásluhu Soni Nevšímalové, bez které by tato kniha nemohla vzniknout v takovém rozsahu a kvalitě.

 

 

Image by wavebreakmedia_micro on Freepik