Výzva k podání žádosti o udělení statutu Neuromuskulárního centra pro dětské pacienty Společnosti dětské neurologie ČLS JEP.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu Neuromuskulárního centra pro dětské pacienty Společnosti dětské neurologie ČLS JEP.

Termín podání: prosinec 2018

Podmínky udělení statutu jsou uvedeny na stránkách Společnosti dětská neurologie ve složce Pokyny Společnosti dětské neurologie ČLS JEP.

Do písemné žádosti je nutné uvést:

Celková čísla dispenzarizovaných neuromuskulárních dětských pacientů s danou diagnózou.

Rozsah poskytované péče, technické a personální pokrytí centra.

Písemnou žádost prosím adresujte profesoru MUDr. Pavlu Krškovi Ph.D. předsedovi společnosti mailem pavel.krsek@fnmotol.cz.

O udělení statutu centra rozhodne výbor společnosti na pravidelném zasedáni. Následně budou žadatelé písemně vyrozuměni o výsledku žádosti.

V případě dotazů je možné kontaktovat MUDr.Janu Haberlovou mailem jana.haberlova@fnmotol.cz.

Odsouhlaseno výborem společnosti 11/18.