XXIII. Český a XVIII. Česko-Slovenský Kongres spánkové medicíny

XXIII. Český a XVIII. Česko-Slovenský Kongres spánkové medicíny

Termín: 10.-12. listopadu 2022
Místo: Imperial Hotel Ostrava

Web kongresu:
https://mhconsulting.cz/kongres/147-xxiii-cesky-a-xviii-cesko-slovensky-kongres-spankove-mediciny-10-11-listopadu-2022/obecne-informace

Hlavní témata:
Spánek a neurologické choroby
Hypersomnie centrálního původu a hypokretin
Hypoventilace vázaná na spánek
Horní cesty dýchací – anatomie, fyziologie, patofyziologie a léčba
Novinky v léčbě xPAP
Nové možnosti mezioborové spolupráce
Kardiologické, pneumologické a interní aspekty poruch spánku
Zvláštnosti spánku dětí
Videosekce a kazuistiky
Varia

Přihlašování abstrakt:
Předpokládaná uzávěrka přihlášených abstrakt je 15.9.2022

 

Přejeme pěkné léto, vydařenou dovolenou a inspiraci při psaní abstrakt přednášek.

Za organizátory

MUDr.Vilém Novák, Ph.D., Fakultní nemocnice Ostrava, lokální organizátor
MUDr.Jana Vyskočilová, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
Martin Horna, organizační pořadatel