Z Prahy do Londýna a zpět – zprávy z EPNS výzkumné stáže

Z Prahy do Londýna a zpět – zprávy z EPNS výzkumné stáže

Díky stipendiu, které jsem dostala od Evropské společnosti dětské neurologie (EPNS http://www.epns.jmre.es), jsem se mohla podívat do Great Ormond Street Hospital a asociovaného Institute of Child Health v Londýně – jednoho z největších a nejuznávanějších center pro výzkum a léčbu dětských neurologických onemocnění, zabývajících se i rozsáhlým souvisejícím neurovědním výzkumem.

Mým cílem bylo využít zkušeností tohoto špičkového mezinárodního centra ve výzkumu poruch kortikálního vývoje, jenž se etiologicky významně podílejí na vzniku farmakorezistentních epilepsií. Jde například o fokální kortikální dysplázie, které představují nejčastější příčinu fokálních farmakorezistentních epilepsií u dětí, které představují kandidáty epileptochirurgie. V týmu doktora Toma Jacques-e jsem byla přímo odpovědná za vytvoření panelu genů, které můžou být změněny jak v mozkových tumorech, tak kortikálních malformacích. Naším cílem tedy bylo vytvořit diagnostický nástroj detekující změny genetické informace jak u pacientů s poruchami vývoje mozkové kůry, tak s mozkovými nádory. Zároveň jsem se účastnila řady klinických sezení a tím získala představu, jak probíhá indikační proces u pacientů podstupujících epileptochirurgii a též u dětí s nádory mozku. Díky mnoha seminářům jsem si rozšířila znalosti na poli klinické dětské neurologie a také získala první zkušenosti v základním epileptologickém výzkumu a práci v laboratoři. Kromě toho se mi podařilo nahlédnout do praxe paliativního týmu Great Ormond Street Hospital a díky tomu vidět, jak probíhá rozhodování a dlouhodobá péče u dětí s chronickými nevyléčitelnými neurologickými onemocněními.

Asi největší radost mi udělalo velmi přátelské přijetí všemi londýnskými kolegy – od administrátorek po největší kapacity ve svých oborech, od nichž jsem se mohla učit. Britské prostředí je velmi kolegiální a mnohem méně formální, než jsme zvyklí ve středoevropském prostoru, díky čemuž pro mne bylo mnohem snazší překonat prvotní ostych, zkoumat a ptát se na všechno, co mě zajímalo. 

S londýnským centrem jsme navázali slibnou spolupráci, která bude, doufám, nadále úspěšně pokračovat a přispěje ke zlepšení péče o naše dětské pacienty. Jsem proto EPNS a mým pražským i londýnským kolegům za tuto příležitost nesmírně vděčná.

MUDr. Barbora Beňová