Zemřela MUDr. Miluše Havlová, CSc.

Zemřela MUDr. Miluše Havlová, CSc.

Miluška Havlová bojovala po většinu svého profesního života s post-poliomyelitickým syndromem a hrdinským přístupem ke svému handicapu dávala příklad i svým pacientům, kteří ji bezmezně milovali. Angažovala se především v péči o děti a dospívající s nervosvalovým postižením, intenzivně se však věnovala i v rámci mezinárodních vztahů problematice postpoliomyelitického syndromu u dospělých. Kromě aktivní vědecké práce spolupracovala jako konzultantka s mnoha pacientskými organizacemi zaměřenými zejména na svalovou dystrofii či spinální svalovou atrofii a dlouhodobě spolupracovala i se Svazem invalidů a dalšími občanskými sdruženími zabývajícími se sociálně-zdravotními službami tělesně handicapovaných občanů.

Jako aktivní členka České společnosti dětské neurologie obdržela v r. 2008 čestné členství této společnosti, za neúnavnou multidisciplinární péči o pacienty s nervosvalovým postižením získala v r. 2011 medaili ČLS JEP a za celoživotní vědeckou i společenskou aktivitu, kterou věnovala oboru dětské neurologie, obdržela v r. 2014 Stříbrnou medaili předsedy Senátu ČR.  

I přes těžké postižení, které ji v posledních letech upoutalo na invalidní vozík a lůžko nepřestala sledovat rozvoj dětské neurologie a radovala se z nových možností a úspěchů léčby nervosvalových onemocnění. Svojí pracovitostí a houževnatosti byla vzorem mladším spolupracovníkům, kterým však dovedla předávat i svůj optimismus a pozitivní energii, a proto její příklad zůstane zapsaný nejen v srdcích pacientů, ale i dětských neurologů.

 

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.