Motolský epileptochirurgický den 2024: 5. výročí založení EpiReC

Motolský epileptochirurgický den 2024: 5. výročí založení EpiReC
10.1.2024 - Praha

Stát: Česká republika
Místo konání: Velká posluchárna 2. LF UK a FN Motol (budova ředitelství/děkanátu, přízemí)

Termín setkání: 10. 1. 2024, 14-18 hod.
Pořadatel: Klinika dětské neurologie, 2. LF UK, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Program: PDF

14.00-15.00 Neformální zahájení (raut) – setkání s přednášejícími, členy týmů a hosty

Úvodní slovo (15.00 - 15.15)

- Vladimír Komárek – EpiReC: od myšlenky k realitě

BLOK 1 (15.15 - 16.30)
Současné možnosti resekční epileptochirurgie a naše vize do budoucna

Předsedající: Jana Zárubová, Zdeněk Vojtěch

- Petr Marusič – Epileptochirurgie u dospělých
- Pavel Kršek – Epileptochirurgie u dětí
- Martin Kynčl – Možnosti zobrazení epileptogenní zóny
- Radek Janča – Pokročilá elektrofyziologická diagnostika
- Barbora Straka – Genetická diagnostika u kandidátů epileptochirurgie
- Petr Libý – Operační techniky v epileptochirurgii

Diskuze


Přestávka s občerstvením (16.30 - 17.00)

BLOK 2 (17.00 - 18.30)
Kam resekční epileptochirurgie nemůže

Předsedající: Petr Marusič, Pavel Kršek

- Jakub Otáhal – Personalizovaná diagnostika jako brána k novým léčebným možnostem
- Katalin Štěrbová – Personalizovaná farmakoterapie na základě znalosti genetické příčiny
- Přemysl Jiruška – Genová terapie fokální epilepsie: utopie nebo reálná možnost?
- Zdeněk Vojtěch – Neurostimulace: naděje nebo slepá ulička?

Diskuze


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Na seminář není třeba se předem registrovat a není požadován registrační poplatek.
Akce je ohodnocena 4 kredity.

Výpis nastávajících akcí