Zápis z posledního jednání výboru

Zápis z posledního jednání výboru

Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 15. 2. 2016 najdete k nahlédnutí zde.