Zápis ze schůze výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 15. 2. 2016