Předatestační vzdělání

Obor dětské neurologie aktuálně patří mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů.

Přinášíme přehled odkazů souvisejících s předatestačním vzděláváním.

1. zařazení do oboru

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zarazeni-do-oboru-vystaveni-prukazu-odbornosti-zruseni-zarazeni_1768_936_3.html

2. žádost o zařazení do oboru/změny oboru

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO

3. aktuální vzdělávací program

Vzdělávací program ke stažení zde [PDF].

4. akreditovaná zařízení

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html

5. atestace

Dobře zpracovaný odkaz 1. LF UK - nejčastější otázky v souvislosti se specializačním vzděláváním.
http://lf1.cuni.cz/odpovedi-na-casto-kladene-otazky


Předatestační kurz Epileptologie, poruchy spánku a bdění, zobrazovací metody v neurologii

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno ve spolupráci s MZ ČR v rámci projektu 

Termín: 11. – 15. 11. 2019

Místo: Učebna NLZP (pavilon T), Černopolní 22a, Dětská nemocnice, 613 00 Brno

Program bude rozesílán na samostatných pozvánkách.

Přihlášky, prosím, zasílat k rukám vedoucí Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance FN Brno, která tuto akci MZČR koordinuje, paní Lenky Čoupkové, Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance FN Brno, tel. č. 532 232 946, mail: coupkova.lenka@fnbrno.cz

Více informací ZDE