Termíny atestačních zkoušek

ROK 2021

  • 25.5.2021 - FN Plzeň Neurologická klinika
  • 24.11.2021 - 1. LF UK Praha Klinika dětí a dorostu

ROK 2022

  • 16.5.2022- FN Brno Klinika dětské neurologie
  • 14.11.2022 - 2. LF UK a FN Motol Klinika dětské neurologie