Termíny atestačních zkoušek

ROK 2021

 • 25.5.2021: organizátor MUDr. Jitka Rokytová, MHA;
  Neurologická klinika, FN Plzeň
 • 24.11.2021: organizátor  prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.;
  Neurologická klinika, 1.LF UK a VFN Praha

ROK 2022

 • 16.5.2022: organizátor doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.;
  Klinika dětské neurologie, LF MU a FN Brno
 • 14.11.2022: prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.;
  Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol