Termíny atestačních zkoušek

Rok 2020

Jarní termín

15.6.2020 na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Podzimní termín

11.11.2020 na Oddělení dětské neurologie FN Ostrava

Rok 2021

24 - 26.5.2021 FN Plzeň (termín bude upřesněn)

24.11.2021 1. LF UK Praha