Termíny atestačních zkoušek

ROK 2022

  • 14.11.2022: prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.;
    Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol

ROK 2023

  • 19.4.2023 - prim. MUDr. Hana Medřická, MBA, FN Ostrava
  • 8. - 10.11.2023 - prim MUDr. Jitka Rokytová, MHA, FN Plzeň (bude ještě upřesněno)

ROK 2024

  • 13.5.2024  1.LF UK Praha, Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
  • 18.11.2024  LF MU Brno,  Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.