Termíny atestačních zkoušek

Rok 2019

Jarní termín

12.6.2019 na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Podzimní termín

19.11.2019 na Klinice dětské neurologie LF MU a FN Brno, Dětská nemocnice 

Rok 2020

Jarní termín

15.6.2020 na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Podzimní termín

11.11.2020 na Oddělení dětské neurologie FN Ostrava