Kurzy a stáže

Informace o aktuálních kurzech jednotlivých pracovišť


Předatestační kurz Epileptologie, poruchy spánku a bdění, zobrazovací metody v neurologii

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno ve spolupráci s MZ ČR v rámci projektu 

Termín: 11. – 15. 11. 2019

Místo: Učebna NLZP (pavilon T), Černopolní 22a, Dětská nemocnice, 613 00 Brno

Program bude rozesílán na samostatných pozvánkách.

Přihlášky, prosím, zasílat k rukám vedoucí Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance FN Brno, která tuto akci MZČR koordinuje, paní Lenky Čoupkové, Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance FN Brno, tel. č. 532 232 946, mail: coupkova.lenka@fnbrno.cz

Více informací ZDE