Zápis výboru Společnosti dětské neurologie dne 4.1. 2012