Zápis ze schůze České společnosti dětské neurologie ČLS JEP dne 4.4.2012