Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 15.5.2014