Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské neurologie ČLS JEP pořádané dne 16.5.2013